top of page

Sektörel Çözüm Önerileri

Alaşım Geliştirme ve Optimizasyon

CALPHAD metodolojisi ile kimyasal kompozisyon oranı, sıcaklık ve süre parametrelerine göre yeni alaşımlar geliştirilebilir veya mevcut alaşımların optimizasyonu yapılabilir. Tüm bu hesaplamalar sayısal modelleme ortamında analiz edilerek en optimum oran belirlenmektedir. 

Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği

Gelişen teknoloji ile mühendislik malzemelerinin servis şartları gün geçtikçe değişmekte ve zorlaşmaktadır. Değişen servis şartlarının sağlanabilmesi için malzeme özelliklerinin kimyasal kompozisyon, içyapı ve proses bilgilerinin bütünleşik olarak analizi önem taşımaktadır. 

Özel Toz Üretimi

Toz Metalurjik üretim yöntemlerinin önemi ve yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bundan dolayı başlangıç hammaddesi olan tozun özellikleri ve kalitesi önem arz etmektedir. Laboratuvar ölçeğinde atomizasyon yöntemi kullanılarak en az 100 g toz üretimi ile hizmet sağlamaktayız. 

Malzeme Bilgi Teknolojileri

Mühendislik malzemelerinin özellikleri tasarım, seçim ve üretim süreçlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Malzeme Bilgi Teknolojileri ile mevcut veya yeni malzeme özellikleri çok kısa sürede elde edilebilmektedir. 

Hammadde Temini

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında yapılacak olan test ve deney setlerinde hammadde gereksinimi söz konusudur. Bu kapsamda başlangıç hammaddesi toz, döküm, sac, levha veya bar parçalar kullanılmaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre hammadde temini sağlamaktayız. 

Proses ve Performans Analizleri

Sonlu Eleman Metot analizleri kullanılarak malzeme üretim aşamalarının (döküm, dövme, haddeleme, ısıl işlem, ekstrüzyon vb.) proses simülasyonları yapılarak mevcut veya yeni durumları öngörülmektedir. Ayrıca nihai ürünün servis şartlarındaki koşulları da analiz edilerek tasarım, malzeme seçimi ve üretim yöntemleri de optimize edilabilmektedir.

Proje ve Eğitimler

Günümüz teknolojisinde farklı disiplindeki kurum ve kuruluşların gelişmiş ve mevcut yetkinleri birleştirilerek başarılı projelere imza atılmaktadır. Bu kapsamda yetkinliklerimiz doğrultusunda firmalara özel Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri, ortaklı (TEYDEB, KOSGEB, AB vb.) projelerde görev almaktayız. ALPOMET Akademi olarak sektörel ve akademik eğitimleri alanında uzman mühendis ve danışman kadromuz ile sağlamaktayız. 

Test ve Karakterizasyon

Malzeme özelliklerinin incelenmesi kapsamında Test & Karakterizasyon süreçlerinin alanında uzman personeller tarafından yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevcut altyapımız ve alanında uzman akademik ve araştırma kurum ve kuruluşları ile yaptığımız işbirlikleri ile sizlere en doğru ve güvenilir çözümleri sunmaktayız. 

Laboratuvar Ölçeğinde Üretim Hizmeti

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarında laboratuvar ölçeğinde 200 - 1.000 g arasında döküm, ısıl işlem, toz metalurjik proses (sıcak pres), plastik şekillendirme uygulamalarımız bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

bottom of page